விண்ணப்பப் படிவங்கள்


1. தமிழறிஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம்


2. அகவை முதிர்ந்த தமிழறிஞர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம்


3. திருக்குறள் முற்றோதல் பரிசு தொகை கோரும் விண்ணப்பம்


4. திருவள்ளுவர் விருது – விண்ணப்பப் படிவம்


5. பாரதியார் விருது – விண்ணப்பப் படிவம்


6. பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது – விண்ணப்பப் படிவம்


7. திரு வி க விருது – விண்ணப்பப் படிவம்


8. கி ஆ பெ விசுவநாதம் விருது – விண்ணப்பப் படிவம்


9. கபிலர் விருது – விண்ணப்பப் படிவம்


10. உ வே சா விருது – விண்ணப்பப் படிவம்


11. சிறந்த நூல்களுக்குப் பரிசு - விண்ணப்பம்


12. முதலமைச்சர் கணினித் தமிழ் விருது - விண்ணப்பம்


13. COMBINED APPLICATION FORM FOR GENERAL PROVIDENT FUND FINAL CLOSURE AND PENSION


14. தமிழ்ச் செம்மல் விருது விண்ணப்பம்


15. தமிழ் தாய் விருது - விண்ணப்பம்


16. தமிழ் வளர்ச்சிக்கான நூல் வெளியிட நிதியுதவித் திட்ட விண்ணப்பம்


17. மொழி பெயர்ப்பாளர் விருது விண்ணப்பம்


18. விருது விண்ணப்பம்


19. பள்ளி மாவட்ட / மாநில அளவில் நடத்துவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் விதிமுறைகள்


20. சிங்காரவேலர் விருது - விண்ணப்பம்